Látogatási szabályzat

2021. május 15.
Érvényes 2021. május 1-től

A Tisza-tavi Ökocentrum fő célja, hogy bemutassa a Tisza-tó és környezete állat- és növényvilágának értékeit a nagyközönség részére. Az ismeretterjesztés, oktatás és nevelés mellett a Tisza-tavi Ökocentrum szórakoztató programot, tartalmas időtöltési lehetőséget biztosít a helyben és a térségben élők, valamint az idelátogató turistavendégek számára. A Tisza-tavi Ökocentrum a környezet- és természetvédelem ügyét szolgálja, hozzá kíván járulni az állatvilág és a természeti környezet megbecsüléséhez, a környezetért felelős gondolkodás kialakításához, terjesztéséhez.

 

1. A Tisza-tavi Ökocentrum nyilvános, a nagyközönség számára belépőjegy ellenében látogatható intézmény. A különböző típusú belépőjegyek árát, az ezekkel igénybe vehető szolgáltatások körét, a nyitvatartási időt a jegypénztáraknál és a központi információs pultban elhelyezett tájékoztatók, valamint a hivatalos tájékoztató fórumnak minősülő tiszataviokocentrum.hu honlap tartalmazzák.
a. A Tisza-tavi Ökocentrumba megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít
b. A Kishajós csomag (és Mindent bele) belépőjegyhez színes karszalagot adunk, mellyel a hajókirándulás után az Ökocentrum területére történő visszatérés új belépőjegy vásárlása nélkül lehetséges


2. Az Ökocentrum főbejáratánál a település önkormányzata által üzemeltetett parkoló működik személygépjárművek és motorok részére. A parkoló használata a pandémiás helyzetre vonatkozó szabályok szerint ingyenes. A parkolóba autóbusszal, más nehézgépjárművel behajtani és ott parkolni abban az esetben is tilos, ha egyébként erre szabad hely(ek) állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Amennyiben a parkoló megtelt, az Ökocentrum további parkolóhelyek biztosítására nem köteles, illetve nem kötelezhető.


3. A Tisza-tavi Ökocentrumba történő belépés és tartózkodás a következő rendkívüli (ideiglenes) szabályok betartásával lehetséges:
a. Belépőjegyet vásárolhatnak, akik érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Velük együtt belépőjegyet vásárolhatnak a "védett személyek felügyelete alatt álló", velük együtt érkező kiskorúak (18 év alattiak) is, utóbbiak számára védettségi igazolvány felmutatása ezesetben nem szükséges. Kiskorúak önállóan (védett személy nélkül) belépőjegyet nem vásárolhatnak. A védettségi igazolvány bemutatása a jegyvásárlás előtt a pénztárban történik. Ezzel egyidejűleg szükséges a személyazonosság (kiskorúak esetében az életkor) igazolása személyi igazolvánnyal
b. Kérjük belépőjegy vásárlásakor szíveskedjenek a kártyás fizetést előnyben részesíteni
c. közterületen, azaz érkezéskor a parkolóban illetve a jegyvásárlásra történő várakozás során a pénztárnál maszk viselése kötelező, valamint kérjük a 1,5 m távolság tartását. A maszk viselése az Ökocentrum területén nem kötelező, ugyanakkor javasoljuk a maszk önkéntes használatát
d. az Ökocentrum területén elhelyezett fertőtlenítő pontokon kézfertőtlenítésre van lehetőség, kérjük látogatóinkat ezek gyakori használatára

 

4. Záróra után a létesítmény területén látogató nem tartózkodhat. A záróra után a területet el nem hagyó látogató testi épségéért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget


5. Kiskorú gyermekek az Ökocentrum területén szülői kísérettel illetve nagykorú kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak, a játszótereket, az Elvarázsolt Vízi világ játszószobát, a Tutajos tavat csak szülői felügyelettel használhatják. A Kilátótoronyban való tartózkodás és viselkedés különös szabályait az ott elhelyezett ismertető, tájékoztató tartalmazza, a kilátótoronyban tartózkodni csak ezen szabályok betartásával lehet.

 

6. Látogatása során fokozottan figyeljen kisgyermekére, akinek minden esetben fogja a kezét, ha villanypásztorral, jelzőkötéllel, szalaggal, kordonnal vagy vízfelülettel határolt terület mellett halad el. A szabadidőpark területén található és azt határoló csatornákba, vizesárkokba, dísztavakba lépni, azokban fürödni veszélyes és tilos.


7. Az Ökocentrum területén közlekedni – az itt dolgozó munkatársak kivételével – csak gyalogosan lehet.


8. A látogatók kötelesek a létesítmény területeit, helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően használni, azokat megóvni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget.


9. A létesítmény területén bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény, rongálás esetén a látogatóknak kötelességük a Tisza-tavi Ökocentrum képviselőjét haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.


10. Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.


11. A látogatók az Ökocentrum területén kötelesek az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat betartani, az elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani


12. Tilos:
 a látogatók elől elzárt, „üzemi terület" feliratú területekre, helyiségekbe belépni
 a kilátóteraszok, kilátótorony korlátján kihajolni, onnan bármit ledobni
 az állatok nyugalmát ijesztgetéssel, hangoskodással, rendbontással vagy más módon megzavarni
 az állatok ketreceibe, akváriumokba, terráriumokba benyúlni, oda bárminemű anyagot, élelmet – az Ökocentrum által meghatározott és engedélyezett zoocsemege kivételével - bedobálni.
 az Ökocentrum területére kutyát, macskát, egyéb hobbiállatot illetve olyan tárgyat bevinni, mely a látogatóközönség vagy az állatok számára veszélyt jelenthet
 az akváriumtérbe üvegből készült tárgyat bevinni, ott vakuval fényképezni
 az Ökocentrum területén a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett, nyílt láng használata – így a tűzrakás - szigorúan tilos.


13. Az Ökocentrum területe magánterület, ezért bűncselekmény, szabálysértés, rongálás elkövetésén tetten ért személlyel szemben az Ökocentrum bármely dolgozója jogosult – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - fellépni illetve hatósági intézkedést kezdeményezni.


14. A létesítmény területén kamerás megfigyelő rendszer működik, az erről szóló figyelemfelhívást a vendégek részére az Ökocentrum a belépést megelőzően közli.


15. Az Ökocentrum látogatásából kizárható az a személy, aki alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt áll, viselkedésével másokat zavar vagy megbotránkozást kelt, valamint, ha a „látogatási szabályzat" bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.


16. A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a látogatót a látogatási szabályzatban foglaltak megszegése miatt kár éri, a Tisza-tavi Ökocentrum a látogató követelési igényét elhárítja.


A Látogatási Szabályzat visszavonásig illetve módosításig érvényes.


Poroszló, 2021. április 30.


Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft.

 

A Tisza-tavi Ökocentrum Adatvédelmi Tájékoztatója a központi Információs pultban érhető el!